รัฐไม่ปรับเงื่อนไขช่วยชาวสวนยาง เร่งตรวจเอกสารเพื่อจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว

นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวยางพาราว่า รัฐบาลได้ยึดหลักการที่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับและได้เป็นมติ ครม.ไปแล้ว ด้วยการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,520 บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วเกินกว่า 60% และจะได้เร่งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะจ่ายเงินให้ชาวสวนยางได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนข้อเรียกร้องใหม่ที่เข้ามานั้น รัฐบาลต้องพูดคุยทำความเข้าใจต่อไป และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในส่วนแรกไปแล้วด้วย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนเชื่อว่าไม่น่าเป็นปัญหา เพราะบางส่วนอาจยังไม่พร้อมในเรื่องเอกสารสิทธิ์หรือรอการตัดสินใจ ทั้งนี้คาดว่าตัวเลขการเข้ามาลงทะเบียนจะทยอยเพิ่มขึ้น

“ในวันที่ 30 ก.ย. เราจะมาดูอีกครั้ง และมีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีการขยายเวลาขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือ เพราะนี่เป็นครั้งแรกสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง” นายวราเทพกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากที่ชาวสวนยางได้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว รัฐบาลจะก็มีกลไกตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับพื้นที่ 5 ฝ่าย ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่คุ้นเคยกับเกษตรกรร่วมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการสำรวจ โดยมีบางพื้นที่ที่จ่ายไปแล้วเป็นจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ดี อาจมีความล่าช้าในขั้นตอนแรก แต่เมื่อเกษตรกรเริ่มให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ก็เชื่อว่าขั้นตอนการได้รับเงินช่วยเหลือจะมีความรวดเร็วขึ้นเป็นลำดับ