รถบรรทุกห่วงปตท.ขยับราคาNGVดันต้นทุนพุ่ง

ประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งทางบก แนะผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมรับ AEC ห่วง ปตท.ขยับราคา NGV ดันต้นทุนพุ่ง

นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมตลาดรถบรรทุกของไทย เมื่อก้าวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีด้านการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ทั้งในด้านการให้บริการและแผนการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจ ทั้งนี้ ประเทศไทย ต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายตามข้อกำหนดของ AEC ที่ระบุว่า การเปิดการค้าเสรีเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการ 70% นั้น ผู้ประกอบการไทยต้องมีความพร้อม หากไม่มีความพร้อม ทำให้เกิดช่องว่างด้านความสามารถทางการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม นายยู กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าร่วมกับองค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งได้มีข้อบังคับว่าประเทศที่เข้าร่วมจะต้องมีการเปิดธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ภายในประเทศ 100% ทำให้ผู้ประกอบการไทย ต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อรับกับนโยบายเศรษฐกิจการค้าปี 2558 เพื่อป้องกันการถูกแบ่งสัดส่วนทางการตลาดในอนาคตจากต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในไทยผ่านทางลาว โดยที่ไทยจะเผชิญกับต่างประเทศที่ถือหุ้นทั้ง 100% และ 70% ซึ่งไทยแค่ 30% นอกจากนี้ ด้านราคาพลังงานปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อการขนส่ง เนื่องจากรัฐบาลได้ตรึงราคาไว้ แต่หากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะปรับราคาก๊าซ NGV ขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งได้ในอนาคต