การผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยวิธีเปิดแผลเล็ก

การผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยวิธีเปิดแผลเล็ก หรือ TLIF เป็นวิธีการผ่าตัดที่เปิดแผลขนาดเล็กในการเชื่อมกระดูกสันหลังระดับเอวให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน ซึ่งการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบปกตินั้นจะต้องตัดหรือนำเอากล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังออก แต่วิธีผ่าตัดแบบ TLIF จะทิ้งรอยแผลไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

วิธีการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดแบบ TLIF จำเป็นต้องใช้ยาสลบ โดยแพทย์จะกรีดผ่าแผล 2 จุดและค่อยๆ แยกกล้ามเนื้อออกจากกระดูกสันหลัง เมื่อเข้าถึงกระดูกสันหลังแล้ว แพทย์จะยกกระดูกลามินา ที่เป็นส่วนโค้งเหมือนหลังคาของของกระดูกสันหลังออกไป ทำให้สามารถมองเห็นรากประสาทได้ จากนั้นแพทย์จะเคลื่อนเส้นประสาทออกไปด้านหนึ่งเพื่อนำเอาหมอนรองกระดูกออกทางด้านหน้าของกระดูกสันหลัง แล้วทำการสอดกระดูกปลูกถ่าย เข้าไปในช่องหมอนรองกระดูก โดยกระดูกปลูกถ่ายจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้กระดูกใหม่งอกขึ้นมา จากนั้นจึงนำเอาสกรูใส่เข้าไปยึดกระดูกสันหลังเพื่อให้บริเวณที่ผ่าตัดสมานและเชื่อมต่อกันได้ในที่สุด เมื่อเสร็จแล้วแพทย์จะเย็บปิดแผลและมักจะมีแผลเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การผ่าตัดใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-6 ชั่วโมง

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

กระดูกสันหลังเคลื่อนจะทำให้เกิดอาการปวดหลัง อาการชา และ/หรือกล้ามเนื้ออ่อนแอที่บริเวณหลังแถวบั้นเอว สะโพกและขา การผ่าตัดแบบ TLIF จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้โดยทิ้งรอยแผลเป็นที่เล็กกว่าการผ่าตัดแบบอื่นและผู้ป่วยก็พักรักษาตัวในระเวลาสั้นกว่าด้วย