สิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านจัดสรร

การพิจารณาเลือก หมู่บ้านจัดสรรนั้น นอกจากจะต้องดูความมั่นคงทางการเงินของผู้ประกอบการและดูกรรมสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินแล้ว ก็ยังมีส่วนปลีกย่อยอีกหลายข้อที่ีควรหยิบยกมาพิจารณาด้วยนะคะ

ประการแรกควรดูในเรื่องของขนาดของ หมู่บ้านจัดสรร ว่าเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กหรือใหญ่ เพราะขนาดของโครงการบ้านจัดสรรนั้นจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นต่ำที่ทางกฎหมายกำหนดให้ทางโครงการบ้านจัดสรรจัดไว้ให้ผู้ซื้อด้วย

นอกจากนี้แล้วยังต้องดูว่าภายในโครงการบ้านจัดสรรนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากน้อยเพียงใด และสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นเป็นประโยชน์และเราจะได้ใช้หรือไม่ เช่น สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามกีฬา สโมสร ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ จะถูกเฉลี่ยและบวกเข้าไปเป็นต้นทุนของของตัวบ้าน ทำให้โครงการบ้านจัดสรรต้องคิดราคาขายแพงขึ้นไปอีก อีกทั้งเมื่อเรารับโอนบ้านแล้ว กรรมสิทธิ์ในพื้นที่สวนรวมนั้นก็จะตกเป็นของลูกบ้านซึ่งจะต้องเสียค่าบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อไปด้วยนะคะ

ประการที่สามที่ควรหยิบมาพิจารณา และน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญจนไม่อาจมองข้ามได้ ก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ดี ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเข้มงวด สามารถกลั่นกรองคนเข้าออกภายในหมู่บ้านได้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และอาจมีสิ่งที่ช่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น กล้องวงจรปิด ระบบอินเตอร์คอมพ์ หรือคีย์การ์ด เป็นต้น